Nasi główni odbiorcy to branże: tekstylna, obuwnicza, spożywcza, farmaceutyczna i chemiczna
 
Zarząd
Dyrektor : Tomasz Cajdler
adres e-mail: tcajdler@tomtex.pl
Z-ca Dyrektora : mgr inż. Sławomir Gabryniak
adres e-mail: sgabryniak@tomtex.pl
Kierownik Logistyki : Olga Michalska
telefon: +48 42 717 46 46 wewn. 220
tel. komórkowy: +48 601 33 50 58
adres e-mail: omichalska@tomtex.pl
Kierownik Marketingu : Marcin Wawrzyńczak
telefon: +48 42 717 10 03 wewn. 126
tel. komórkowy: +48 697 62 53 33
adres e-mail: mwawrzynczak@tomtex.pl
Biuro
Godziny otwarcia pon-pt : od 8:00 do 16:00
telefon: +48 42 717 46 46 wewn. 223
fax: +48 42 716 40 01
tel. komórkowy: +48 601 37 58 89
adres e-mail: biuro@tomtex.pl, tomtex@tomtex.pl