Nasi główni odbiorcy to branże: tekstylna, obuwnicza, spożywcza, farmaceutyczna i chemiczna
 
Adres
zmiana adresu naszego biura
TOMTEX
ul. Urocza 6
95-100 Zgierz
tel. +48 42 717 46 46
fax: +48 42 716 40 01